Kultura

Početna / Kultura / Zaštićeni spomenici kulture

Zaštićeni spomenici kulture

Na teritoriji opštine Batočina postoje čak četiri zaštićena spomenika kulture:
Crkva brvnara u Brzanu,
Manastir Grnčarica u Prnjavoru,
Jerinin grad u Gracu i
Pećina pod Jerininim brdom.

Crkva brvnara u Brzanu podignuta je 1822. godine, na kamenim temeljima, od brvana, sa krovom od šindre. Sve površine oslikane su freskama i ikonama, od kojih se izdvaja ikona Presvete Bogorodice sa Hristom i Gospod Isus Hrist na prestolu. Njen ktitor bio je lično knez Miloš Obrenović.
Kao kulturno-istorijski spomenik značajan za proučavanje narodne arhitekture, crkva je pod zaštitom države još od 1948. godine.

Manastir „Grnčarica“ sa crkvom posvećen je Svetom Nikoli, a po predanju potiče iz doba kralja Dragutina. Prema jednom kasnijem zapisu, crkva je sagrađena i živopisana sredinom XVI veka, posle obnove Pećke patrijaršije 1557. godine pod Makarijem Sokolovićem.
U unutrašnjosti crkve nalazi se ikonostas sa novijim ikonama, ali se u crkvenoj riznici čuvaju fragmenti fresaka iz XVI veka.
Manastir je smešten u živopisnoj uvali između atara sela Prnjavor i Žirovnica i kroz istoriju je više puta rušen i obnavljan.
Kao spomenik od velikog istorijskog i umetničkog značaja, pod zaštitom države je od 1969. godine.

Jerinin grad u Gracu je, od strane Zavoda za zaštitu i proučavanje spomenika kulture, proglašen zaštićenim dobrom još daleke 1950. godine.
Prema do sada pronađenom materijalu nesumnjivo je utvrđeno da lokalitet Jerinin grad pokriva bogato arheološko nalazište neolitske kulture, te se treba sačuvati kako bi se nastavila istraživanja i proučavanja.

Pećina pod Jerininim brdom nalazi se u Gracu, neposredno nad rekom Lepenicom, a pored puta Batočina-Kragujevac. Kao prvi lokalitet paleolitskog doba sa nesumnjivim tragovima diuvijalnog čoveka i njegove kulture južno od Save i Dunava, ova pećina predstavlja značajan spomenik za proučavanje prošlosti naše zemlje. U njoj je nađen i prvi fosil kvartarnog čoveka na Balkanu, i jedini u bivšoj Jugoslaviji posle Krapine.
Pod zaštitom države je od 1953. godine.