Turizam

Početna / Turizam / Arheološki lokaliteti

Arheološki lokaliteti

Jerinin grad u Gracu je, od strane Zavoda za zaštitu i proučavanje spomenika kulture, proglašen zaštićenim dobrom još daleke 1950. godine.
Prema do sada pronađenom materijalu nesumnjivo je utvrđeno da lokalitet Jerinin grad pokriva bogato arheološko nalazište neolitske kulture, te se treba sačuvati kako bi se nastavila istraživanja i proučavanja.
U toku su pripreme za nastavak istraživanja. Lokalitet trenutno nije u funkciji.

Jerinina pećina nalazi se u Gracu, neposredno nad rekom Lepenicom, a pored puta Batočina-Kragujevac. Kao prvi lokalitet paleolitskog doba sa nesumnjivim tragovima diuvijalnog čoveka i njegove kulture južno od Save i Dunava, ova pećina predstavlja značajan spomenik za proučavanje prošlosti naše zemlje. U njoj je nađen i prvi fosil kvartarnog čoveka na Balkanu, i jedini u bivšoj Jugoslaviji posle Krapine.
Pod zaštitom države je od 1953. godine.
U toku su pripreme za nastavak istraživanja. Lokalitet nije u funkciji.